Miedz. Turniej z okazji "Dnia Dziecka"  Dębowiec 29.05.2011r.

 
kat.wag. 24 kg.    Buczkowska Maria        2 m-ce
             36 kg.    Klabecka Nikola            2 m-ce
 
             24 kg.    Herman Jakub              4 m-ce
             26 kg.    Makula Kacper             1 m-ce
                          Paw Radosław              3 m-ce
             28 kg.    Klabecki Jan                 2 m-ce
             36 kg.    Podkowski Dominik       4 m-ce
             38 kg.    Nowak Wijciech            1 m-ce
             39 kg.    Herman Mateusz          1 m-ce
             42 kg.    Podkowski Jakub          3 m-ce
             64 kg.    Bożek Nikodem            4 m-ce
             70 kg.    Gosek Krzysztof           3 m-ce